Intervalový tréning

Dlhé roky sa zdalo, že hlavnou aktivitou ako rýchlo schudnúť bude práve kontinuálne fyzická aktivita. Kde je teda pravda? Aké techniky môžeme využiť pre spaľovanie tuku? Spaľovanie tuku je, dá sa povedať, ušľachtilý cieľ. Predsa len, tukové zásoby sú takmer nevyčerpateľné – aspoň nie pre bežného človeka, a ich využitie ako energetického zdroja je pre náš organizmus výhodné. Poznáme teda klasické metódy, ktoré sú založené na kontinuálnom kardiu, resp. na jeho dĺžke a frekvencii. Tu platí priama úmera; čím viac kardia urobíte, tým väčšie využitie tuku ako zdroja energie. Táto rovnica je vám iste jasná.

Balík energie

To, že k spaľovaniu tuku dochádza len u aeróbnych výkonov je určite známa vec. Akékoľvek iné výkony s vysokou intenzitou, teda rýchlostné, silové, ktoré majú dĺžku trvania pod 2 minúty, sú primárne založené na ATP, kreatínfosfátu a alebo glukóze (glykogénu). Tuk nimi nespálite – aspoň nie pri samotnej aktivite. Ku spaľovanie tuku dochádza vo väčšej miere u aktivít nepresahujúcich anaeróbny prah, s intenzitou na úrovni 60 – 70% max. Na využitie tuku dochádza už od začiatku aeróbneho výkonu, však prevažujúcim zdrojom energie pre výkon sa tuk stáva až po oných 20 – 30 minútach, kedy sa prevažne sacharidové krytie energetických potrieb prepína na výhodnejšie krytie – tukové. Mimo toho, ako rýchlo schudnúť vám ide aj o celkový balík energie, ktorú počas výkonu vydáte. 

Intervalový tréning
4.4 (88.42%)19